BlogEr verandert soms wel heel erg veel

Misschien is het wel één van de meest gehoorde verzuchtingen: "De tijden zijn veranderd". En in heel veel gevallen gaat dat zeker op. Niet in het minste in de wereld van het midden- en kleinbedrijf.


“De tijden zijn veranderd. Anonimus”

En de veranderingen gaan steeds sneller

Is het midden- en kleinbedrijf niet alleen geconfronteerd met een technologiegolf die zijn weerga in de geschiedenis niet kende, ook een fors veranderde demografie en een totaal andere winkel-en koopcultuur van de consumenten hebben sporen nagelaten. En zijn in zekere zin nog steeds bezig met nieuwe sporen achter te laten. Eerder meer dan minder.

Niet iedereen kan het bijbenen

Dat betekent in feite een dusdanige reeks veranderingen dat dit voor veel bedrijven die soms al heel wat jaren het straatbeeld bepaalden niet meer bij te benen en daarmee ook niet meer vol te houden was. Denk aan het faillissement van V&D. Toch zeker niet de minste verschijning in menige stad.

Internet oplossing en oorzaak van problemen

Internet werd daarmee zowel als de oplossing van alle problemen als de bron van alle narigheid voor het midden- en kleinbedrijf. Overigens zijn voor beide opvattingen valide argumenten te vinden dus daar is duidelijk nog een optimalisatieslag noodzakelijk

Verandering geeft nieuwe kansen

Maar ondernemers zouden ondernemers niet zijn als ze bij de pakken neer zouden gaan zitten en dit over zich heen zouden laten komen. Dat nooit, nietwaar? Natuurlijk zorgen veranderende tijden ervoor dat er zaken veranderen. Heel ingrijpend soms zelfs. Maar nog veel belangrijker is dat deze nieuwe tijden meer mogelijk maken dan ooit mogelijk is geweest.

stichting eFiliaaL gaat iets doen

En daarom heeft de stichting eFiliaaL deze website in het leven geroepen, naast enkele zustersites die ingaan op consumentengedrag, bijverdienen en maatschappelijke ontwikkelingen. De links naar deze sites vindt u onder de tab "links en resources".

Trends zorgen voor kansen in plaats van dreigingen

We willen met deze site trends signaleren, kijken hoe daar het beste op in te spelen is. Hoe we tot een vorm van verkoop nieuwe stijl kunnen komen. Met behoud van het goede en gebruik makend van de modernste techniek. En daarbij is elke input van iedereen mogelijk.

Geef vooral ook uw mening

Het is zeker niet onze bedoeling dat deze site een soort éénrichtingverkeer wordt waarbij een paar mensen vanaf een soort ivoren toren wel even zullen zeggen hoe het moet. Integendeel. Onder elk artikel vindt u een reactiemogelijkheid en we hopen dat u daar intensief gebruik van gaat maken.

Praktijk in plaats van theorie

We hopen op een levendige discussie. Wij leggen de nadruk op de mening van mensen uit de praktijk. Adviseurs, consultants en dergelijke met vooral een theoretische benadering hebben al platform genoeg op internet.

Vroegtijdig signaleren en inspringen

We gaan wel voorbeelden bespreken van de nieuwe mogelijkheden die de moderne ondernemer ter beschikking staan. We willen laten zien hoe deze te gebruiken zijn en hoe we vroegtijdig kunnen zorgen dat het geen bedreigingen worden.

Geef voorbeelden

We hopen dat u ook met uw voorbeelden komt. U ziet dat we een speciale ingang op deze website voor u hebben gereserveerd.

Horen we iets van u?

We hopen ook op terugkoppeling op deze website en de invulling die wij er aan geven. We willen graag weten wat beter kan. Wat u mist en wat u zelf zeker toe zou willen voegen. Dan gaan we kijken wat we er aan kunnen doen. Hier onder kunt u uw eerste indruk al kwijt.

We hopen u in elk geval regelmatig op deze site aan te gaan treffen.


Sleutelwoorden

theorie(11) belangrijker(12) stad(14) veranderingen(14) maatschappelijke(17) trends(18) platform(20) bron(22) ontwikkelingen(22) hopen(23) pakken(23) benadering(24) zekere(24) stijl(24) kansen(26) vol(28) sneller(29) fors(29) discussie(30) verandering(31) totaal(37) consumenten(37) veranderen(39) wij(40) moderne(43) internet:485;zeker:382;artikel:310;mogelijkheden:269;vooral:251;bedrijven:186;sites:167;nooit:165;beste:162;eerste:158;regelmatig:139;speciale:125;denk:106;ondernemer:106;problemen:104;graag:102;techniek:96;verkoop:91;noodzakelijk:86;praktijk:85;genoeg:81;erg:80;stichting:70;mening:67;voorbeelden:67;beschikking:61;nietwaar:52;ondernemers:52;kwijt:49;bedoeling:48;spelen:48;betekent:47;moderne:43;wij:40;veranderen:39;consumenten:37;totaal:37;verandering:31;discussie:30;fors:29;sneller:29;vol:28;kansen:26;stijl:24;zekere:24;benadering:24;pakken:23;hopen:23;ontwikkelingen:22;bron:22;platform:20;trends:18;maatschappelijke:17;veranderingen:14;stad:14;belangrijker:12;theorie:11
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij