BlogEen doorbraak in verkoop-analytics

Verkoop-Analytics is het vakgebied waarmee statistieken over de verkoop in beeld worden gebracht. Daarmee kunnen verbeterpunten worden ontdekt om te komen tot een hogere omzet.

Aan wie de eer?

Er zijn producten die zichzelf verkopen, maar het is een geaccepteerd feit dat marketing en verkoop nodig is om te komen tot meer omzet. Een verkoper is pas aan de beurt als de marketing zijn werk heeft gedaan. Bij iedere investering wordt naar het rendement gekeken, maar helaas is dat bij marketing erg moeilijk. En wat is het aandeel van de verkoper en wat van reclame? Er zijn veel en vaak onbekende factoren in het spel die de omzet bepalen en daarom is het nauwlijks mogelijk om het aandeel van reclame vast te stellen als de omzet varieert. Iedere ondernemer gaat er anders mee om, maar over het algemeen wordt het reclamebudget vastgesteld op basis van de bekende natte vinger.

Het risico voor reclame ligt volledig bij de ondernemer

Natuurlijk veroorzaakt reclame een effect aan de kassa, maar dat is zeer indirect. Een van de weinige manieren om te weten te komen hoe de klant de kassa heeft bereikt is door het te vragen. Op het gebied van internet-marketing ligt dit wat eenvoudiger omdat internet-activiteit meetbaar is. Bij een internet-advertentie is te meten hoe vaak deze in beeld komt bij bezoekers en hoe vaak een bezoeker erop klikt. Dat is alvast een stapje verder dan bij bijvoorbeeld televisiereclame of de folder in de brievenbus. De winst van internet-reclame voor de ondernemer is dat er meer bezoekers op zijn website komen, maar dan houdt het op. De reclame zelf mag worden afgerekend op basis van het aantal kliks en daarna staat de ondernemer er weer alleen voor. Een bezoeker op de website is nog lang geen kopende klant. Er bestaat misschien een gemiddelde percentage van bezoekers die overgaan tot koop, maar niets garandeert dat dit gemiddelde wordt bereikt als er een bezoekers-explosie is door een internetcampagne.

Meer grip

Een doorbraak in de meetbaarheid van reclame-rendement wordt bereikt met cash-back reclame. Als reclame namelijk wordt gekoppeld aan een korting op basis van de reclame (bij voorbeeld door het inleveren van een coupon) zal geen klant aarzelen om deze coupon in te zetten als hij overgaat tot koop. Door Cash-back-reclame is de effectiviteit van specifieke reclame beter meetbaar, maar het maakt die reclame wel extra duur. Naast de cash-backkosten zijn er nog steeds de reclamekosten die gewoon doorgaan.

De reclamemaker gaat delen in het risico van reclame maken

Een tweede doorbraak is recent bereikt door het eFlap-systeem van eFiliaaL. Dat is een vorm van cash-back-reclame waarbij de reclamekosten zelf pas worden afgerekend op het moment dat de consument een coupon inlevert. Het eFlap-systeem gaat zelfs nog verder doordat de ondernemer zelf kan bepalen wat de hoogte is van de reclame-vergoeding. De reclame-opdracht zelf wordt uitbesteed aan een netwerk van reclame-makers die niet alleen op basis van de reclame-vergoeding, maar ook op basis van productkwaliteit of zelfs op basis van ondernemersloyaliteit het product kunnen aanprijzen binnen de media die hen ter beschikking staan. Hierdoor ontstaat een rijke schakering aan verkoop-analytics naast een wel heel bijzondere marketing-eigenschap: Het is een vorm van no-cure-no-pay maketing, oftewel de ondernemer betaalt niets als het niet werkt.

Nieuwe reclamecircuits

Een derde doorbraak die met het eFlap-systeem wordt bereikt is dat wordt afgeweken van het traditionele pad van reclame media. Voor reclame-makers, of beter gezegd promotors, wordt reclame een nieuw verdienmodel. Er ontstaat een nieuwe manier om bij te verdienen zodat volledig nieuwe circuits worden aangeboord. Het is bijvoorbeeld een manier van bijverdienen voor clubs en verenigingen, maar ook in de prive-sfeer. Het biedt zelfs de gelegenheid aan tevreden of loyale klanten om de ondernemer te ondersteunen en daarbij zelf wat extra inkomen (of korting als je het zo wilt zien) te bewerkstelligen.

Nieuwe analytics

De verkoop-statistieken die via het eFlap-systeem in beeld komen zijn ondermeer de volgende:

Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij