BlogWaar maken we ons druk om?

Onze economie is een gezamelijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk kan niet iedereen met de economie als geheel bezig zijn, maar het kan geen kwaad als ieder voor zich af en toe eens kijkt of zijn energie wel optimaal wordt benut.

Een manier om dat te doen is om te kijken waar het goed gaat, waar het wat slechter gaat en in hoeverre ons dat raakt. Tijdens de verkiezingen was een rode draad dat de magere jaren achter ons liggen. Terwijl eFiliaaL zich voor een belangrijk deel sterk maakt voor de retailmarkt hebben de niet het gevoel dat het onze doelgroep voor de wind gaat. Laten we eens kijken wat er aan de hand is.

Terwijl de retailmarkt in belangrijke mate maatgevend is voor de economie kan het natuurlijk zijn dat deze groep door een veranderende maatschappij in de verdrukking aan het raken is. Een groeiende omzet is natuurlijk geen garantie voor een hogere winst. Uit een recent persbericht van Retail Merkenonderzoek haalt Hendrik Beerda een veelbetekenend signaal naar voren:


“Prijs is dé succesfactor en maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt geen rol.”

Logisch dan dat de winst onder druk staat! Maar toch is het vreemd dat de consument zich niet laat leiden door die maatschappelijke verantwoording. Hendrik Beerda somt de succesfactoren voor een topmerk eens voor ons op in volgorde van belang als volgt:

Als we ons geweten erbij halen zouden we misschien een andere volgorde willen zien. En er is hoop. Als we naar een andere conclusie kijken dat blijkt dat retailers zich weinig van elkaar onderscheiden. De klant heeft dus weinig te kiezen al zou hij willen en moet het stellen met een grote eenheidsworst. Als je het zo bekijkt zijn de bovengenoemde factoren geen maat voor succes, maar een kwalificatie van de eenheidsworst.

Tijd om daar wat aan te doen en je als retailer te onderscheiden. Dan kan eFiliaaL helpen om op basis van kwaliteit te promoten in plaats van op basis van kwantiteit.


Sleutelwoorden

sfeer(11) verantwoordelijkheid(11) conclusie(13) onderscheiden(15) aantrekkelijke(16) raken(17) maatschappelijke(17) economie(17) garantie(17) vriendelijk(19) groeiende(20) mens(20) optimaal(20) persbericht(21) personeel(21) factoren(23) maatschappij(27) vreemd(28) druk(29) kinderen(31) hoop(35) kiezen(35) winst(36) kwaad(36) logisch(44) klanten:446;reclame:316;media:236;belang:231;belangrijk:209;klant:208;doelgroep:175;aandacht:152;weinig:142;groep:139;kwaliteit:126;consument:108;geschikt:96;basis:93;promoten:85;prijs:81;belangrijke:77;gevoel:76;helpen:75;succes:63;positieve:57;winkels:50;aanbod:49;sterk:46;aanbiedingen:45;logisch:44;kwaad:36;winst:36;kiezen:35;hoop:35;kinderen:31;druk:29;vreemd:28;maatschappij:27;factoren:23;personeel:21;persbericht:21;optimaal:20;mens:20;groeiende:20;vriendelijk:19;garantie:17;economie:17;maatschappelijke:17;raken:17;aantrekkelijke:16;onderscheiden:15;conclusie:13;verantwoordelijkheid:11;sfeer:11
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij