BlogGroter, groter, groter wordt weer kleiner

Groter, groter, groter

Jarenlang is groter, groter en nog eens groter het devies geweest van bedrijven en overheid. Het gevolg is een reeks van kolosale bedrijven en overheidsdiensten waar op een gegeven moment niemand meer de weg in weet. Ook de werknemers niet. Om het geheel in de hand te houden is een hele piramide aan management lagen nodig waardoor de oorspronkelijke doelstelling, verhogen van de efficiŽncy en de effectiviteit meestal al lang aan de kant gezet is.

De keerzijde van globalisatie

Met deze trend kwam een verregaande globalisatie op gang: Productie ging daarheen waar het goedkoop was waarbij alleen de kosten een criterium waren. Werkloosheid in de westerse landen en een enorm verlies aan kennis, ervaring en kapitaal was het gevolg.

De ommekeer is ingezet

Inmiddels zien we een ommekeer. Kleinschaligheid wordt een nieuwe aanpak. Een nieuw begrip zag het levenslicht, namelijk de circulaire economie. Nu is het zo met nieuwe, niet al te strak omschreven ontwikkelingen dat ze voor van alles en nog wat worden geclaimd en dat gebeurt op met het begrip circulaire economie. Circulair betekent dat lokale hulpbronnen optimaal moeten worden hergebruikt.

Het vage begrip circulaire economie

Zo wordt het gescheiden ophalen van afval tegenwoordig ook een circulaire economie genoemd. Maar het kan er ook op slaan dat producten weer dicht bij huis worden geproduceerd. Of dat de inwoners hun aankopen weer bij de locale winkels gaan doen die locaal personeel aantrekken. Het is wel een populair onderwerp: Ook de Nederlandse overheid heeft zich als doel gesteld om deze economievorm voor 2050 te realiseren.

Ook geld blijft weer lokaal

Op die manier blijft een groot deel van het verdiende geld in de gemeenschap hangen in plaats van dat het uiteindelijk in een trustconstructie op de Kaaiman eilanden eindigt. Ook reclame kan weer kleinschaliger en kan voor een groot deel op mond-tot-mond reclame gebaseerd worden.

eFiliaal past in de nieuwe trend

De aanpak van eFiliaaL, gefacilitieerd door de Stichting eFiliaaL is volledig gericht op het ondersteunen van die lokale economie waarmee deze aanpak dus uitstekend past in deze nieuwe trend. We mogen gerust stellen dat FiliaaL een bijdrage levert aan de circulaire economie.

eFiliaaL voegt daar twee pijlers aan toe:

 • Een betere en rechtvaardigere deelname van ieder individu: het menselijk kapitaal.
 • Een verbetering van de lokale welvaart en daarmee van de nationale welvaart.
 • eFiliaaL zelf is een nieuw verband tussen ondernemers en consumenten

  Dit wordt ondersteund door een ultra modern gedistribueerd betaalnetwerk. Dat is eenvoudig, voor iedereen, zonder onderscheid, via internet en dus ook via apps op de smartphone toegankelijk. Ondernemingen worden meer maatschappelijk en consumenten kunnen vrijblijvend mee ondernemen.


  Sleutelwoorden

  management(10) nederlandse(11) verbetering(12) doelstelling(13) toegankelijk(15) onderscheid(16) landen(16) economie(17) trend(17) optimaal(20) personeel(21) werknemers(21) aankopen(22) ondersteunen(22) ontwikkelingen(22) vage(23) slaan(23) goedkoop(25) oorspronkelijke(26) effectiviteit(28) verhogen(29) deelname(30) uitstekend(32) mond-tot-mond(33) realiseren(36) internet:485;geld:399;producten:317;reclame:316;kosten:231;bedrijven:186;niemand:136;doel:120;aanpak:112;levert:102;groter:95;kennis:93;gericht:92;tegenwoordig:79;stichting:70;eenvoudig:66;enorm:65;nieuw:64;ervaring:62;overheid:58;begrip:55;past:53;ondernemers:52;winkels:50;betekent:47;bijdrage:38;consumenten:37;smartphone:36;realiseren:36;mond-tot-mond:33;uitstekend:32;deelname:30;verhogen:29;effectiviteit:28;oorspronkelijke:26;goedkoop:25;slaan:23;vage:23;ontwikkelingen:22;ondersteunen:22;aankopen:22;werknemers:21;personeel:21;optimaal:20;trend:17;economie:17;landen:16;onderscheid:16;toegankelijk:15;doelstelling:13;verbetering:12;nederlandse:11;management:10
  Info voor de pers
  Veel gestelde vragen
  Links en resources
  Wie zijn wij