BlogDe Overheid lost de problemen niet op

Pak een willekeurig dorp of kleinere stad en wandel er eens doorheen. Een groot aantal winkels staat leeg. Vooral veel nieuwbouw staat langdurig leeg voordat de eerste ondernemer er zich in meldt. Een deel is verhuurd via pop-up stores, meestal aan "meubeloutlets" en aanverwante bedrijven. Niet zelden verhuurd door een "leegstandsbemiddelaar". En de borden en posters met "te Huur" komen je van alle kanten tegemoet, zoals op onderstaande afbeelding over een afstand van ongeveer 100 meter.Publiek mijdt straten met leegstand

Een probleem is daarbij dat het winkelend publiek de lege straten gaat mijden, wat het voor de winkeliers die er nog wel gevestigd zijn steeds lastiger maakt. Deze winkelier kent waarschijnlijk al genoeg problemen en dit kan het laatste zetje zijn om de handdoek in de ring te gooien

De gemeente gaat voor het totale plaatje

Nu is er voor het gebrek aan kooplust de nodige argumentatie aan te dragen. Dat doen we dan ook op deze website. Maar het grote probleem is natuurlijk dat dit voor één winkelier niet op te lossen is. Er is een hogere instantie nodig om dit aan te pakken. Gemeentes hebben meestal een andere prioriteit dan de winkelier. Of zoals men graag zegt "Wij gaan voor het totale plaatje". Uiteraard buitelen de onderzoeksbureau's over elkaar heen om met adviezen te komen maar die blijven helaas nog wel eens steken in een advies om een vervolgopdracht aan hetzelfde bureau te geven om iets nog grondiger te gaan onderzoeken. Kortom, het algemene belang van de gemeente is vaak niet het individuele belang van de winkelier.

In de tussentijd gebeurt er meestal niets

Nu is het natuurlijk niet aan een gemeente om op de stoel van een ondernemer te gaan zitten. Wel zouden gemeentes wat meer oog en oor voor hun inwoners mogen hebben. En dan zie vaak dat met name gemeenteambtenaren en ondernemers van verschillende planeten lijken te komen. Maar de tijd gaat verder. Het aantal winkeliers dat vertrekt en het aantal winkelketens dat het niet redt groeit gestaag

Initiatief moet bij de winkeliers vandaan komen

Al met al mag je als ondernemer niet verwachten dat de gemeente een actieve rol gaat spelen bij het oplossen van centrumproblematiek. Soms wordt er een geldbron gecreëerd, bijvoorbeeld uit een opslag via de onroerende zaak belasting maar ook dat levert in de praktijk veel heisa op omdat lang niet elk bedrijf een winkel heeft en dus belang bij een bloeiend centrum. Het is dus aan winkeliers zelf om initiatief op dit gebied te nemen.


Sleutelwoorden

huur(13) leegstand(14) stad(14) onderzoeken(14) willekeurig(14) oplossen(15) dorp(15) winkelketens(21) pakken(23) initiatief(25) zelden(25) posters(27) actieve(28) gemeente(31) lastiger(33) helaas(33) advies(34) zaak(36) wij(40) spelen(48) winkels(50) ondernemers(52) winkeliers(58) overheid(58) verwachten(61) bedrijf:363;vooral:251;belang:231;uiteraard:194;bedrijven:186;eerste:158;probleem:132;ondernemer:106;problemen:104;graag:102;levert:102;winkelier:98;praktijk:85;genoeg:81;publiek:65;verwachten:61;overheid:58;winkeliers:58;ondernemers:52;winkels:50;spelen:48;wij:40;zaak:36;advies:34;helaas:33;lastiger:33;gemeente:31;actieve:28;posters:27;zelden:25;initiatief:25;pakken:23;winkelketens:21;dorp:15;oplossen:15;willekeurig:14;onderzoeken:14;stad:14;leegstand:14;huur:13
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij