BlogEen actief netwerk voor elke ondernemer

De B2B wereld netwerkt wat af

Er wordt vaak op gewezen dat onderhouden van een goede band met je klanten van groot belang is. Veel bedrijven die aan andere bedrijven leveren (b2b ofwel business tot business) hebben daarom een netwerk dat ze goed onderhouden. Vaak zijn er belangenverenigingen, onderlinge borrels, netwerkbijeenkomsten en dergelijke. Waar niemand het nut van ter discussie zal stellen want goede verhoudingen zijn gewoon goed voor de business.

De B2C wereld netwerkt echter nauwelijks

Maar hoe zit dat bij bijdrijven die aan particuliere verkopen (b2c ofwel business to consumer)? Hechten die ook zoveel waarde aan de band met hun klanten? In het algemeen gesproken merken die klanten daar niet veel van. Het lijkt wel eens of het niet veel uitmaakt waar je inkopen doet, de behandeling is overal correct vriendelijk en niet meer dan dat. Van een vorm van opbouwen van een netwerk met je klanten is nauwelijks sprake.

Een klant kan meer zijn dan iemand die voor geld zorgt

En toch is dat gek. Want een klant is meer dan iemand die wat geld af komt geven voor een product. Een klant kan om te beginnen een zeer waardevolle input geven. Terugkoppeling is van groot belang om te zien of we nog op de goede weg zitten en toch wordt er weinig tot niets aan gedaan. Een klant wil best terugkoppeling geven onder één belangrijke voorwaarde: Hij wil serieus genomen worden en zien dat er iets met zijn mening wordt gedaan.

Ook goed voor marktonderzoek

Als we het goed aanpakken dan kan die klant ook waardevolle informatie geven voor nieuwe producten. Gebruik hem voor een vorm van marktonderzoek. Wie kan u aan betere informatie helpen dan uw waardevolle klanten?

Uw prijs zegt niet alles

Klanten kopen niet alleen bij u omdat u de goedkoopste bent. Die beslissing wordt gedaan op een heel scala van indrukken. Een klant moet een soort band voelen en het gevoel hebben dat hij serieus wordt genomen en meer als een soort zakenpartner wordt gezien. Iets wat een klant strikt genomen ook eigenlijk is.

Een netwerk is heel wat meer dan die klantenkaart

Verwar het opbouwen van een dergelijk netwerk niet met een loyaliteitsprogramma als een klantenkaart etc. Klanten zijn niet gek en begrijpen echt wel dat die van meer waarde zijn voor de afdeling marketing van de winkelketen dan voor de klant zelf. Er zijn zelfs allerlei stromingen in de wereld van de marketing waar de klant meer dan centraal staat, bijvoorbeeld bij de advocatemarketing

EFiliaaL past hier ideaal in

En een hele goede klant in uw netwerk zal u graag helpen door bijvoorbeeld eFiliaaL promotor te worden. Daarmee helpt hij de winkeliers aan omzet op een no-cure-no-pay basis én hij houdt er zelf provisie aan over. Daarnaast kan hij eigen vrienden en kennissen helpen om een bonus te krijgen bij hun aankoop. Kortom, een ideale manier van onderlinge samenwerking. Is het niet geweldig om qua verkoop niet alles meer op eigen kracht te moeten doen maar hulp te krijgen van een groep promotors?En dan ook nog een groep die zelf initiatief neemt om klanten voor u te zoeken?


Sleutelwoorden

ideale(14) klantenkaart(15) samenwerking(17) begrijpen(18) nut(19) vriendelijk(19) geweldig(19) business(20) kracht(21) hulp(21) voelen(23) ideaal(23) advocatemarketing(24) initiatief(25) provisie(27) merken(28) discussie(30) serieus(33) vrienden(34) waardevolle(36) gek(39) onderhouden(41) opbouwen(53) past(53) promotors(55) marketing:611;klanten:446;geld:399;producten:317;zoeken:316;belang:231;zeer:217;klant:208;bedrijven:186;verkopen:173;weinig:142;groep:139;niemand:136;kopen:135;best:117;ondernemer:106;graag:102;netwerk:98;basis:93;verkoop:91;prijs:81;beginnen:80;belangrijke:77;gevoel:76;helpen:75;waarde:73;nauwelijks:69;mening:67;aankoop:58;winkeliers:58;bonus:57;promotors:55;past:53;opbouwen:53;onderhouden:41;gek:39;waardevolle:36;vrienden:34;serieus:33;discussie:30;merken:28;provisie:27;initiatief:25;advocatemarketing:24;ideaal:23;voelen:23;hulp:21;kracht:21;business:20;geweldig:19;vriendelijk:19;nut:19;begrijpen:18;samenwerking:17;klantenkaart:15;ideale:14
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij