BlogZijn grootschalige winkelcentra een goed ding?

knusse winkeltjes staan garant voor leuke vondsten

Kijkt u wel eens in een folder voor vakantiereizen en dan vooral stedentrips? Of raadpleegt u de website, dat mag natuurlijk ook. Wat zien we dan? "In deze stad vindt u vooral de winkelketens die overal zitten"? Nou, waarschijnlijk niet. Meestal wordt er reclame gemaakt met leuke kleine winkeltjes (meestal "knus" genoemd) waar je zo gezellig rond kunt snuffelen en zulke aparte dingen kunt vinden. En logisch, want het is datgene wat de meeste mensen zo aantrekt in die steden. Vooral als ze van het vrouwelijke geslacht zijn, maar dat terzijde.

Winkels worden vervangen door winkelcentra

Maar wat zien we in de meeste steden? De oude kernen waar we met name deze knusse winkeltjes kunnen vinden verdwijnen onder de bulldozer en er komen grootschalig winkelcentra voor terug. Nu is het bij de meeste grote winkelcentra zo, dat we goed moeten weten in welk winkelcentrum we zijn, want anders kom je er niet uit. Ze zijn allemaal hetzelfde, met dezelfde winkels, dezelfde indeling, dezelfde horeca op dezelfde soort "pleintjes".

De kleine winkeltjes verdwijnen

Voor de knusse winkeltjes is in deze kooppaleizen geen ruimte meer. Ze zouden de ongelofelijke vierkantemeterprijzen nooit op kunnen brengen. Nog afgezien van het feit dat ze er gewoon niet passen. Het klopt op een bepaalde manier niet. Er is geen harmonie te vinden.

En de toerist verdwijnt mee

En dat leidt tot het wegblijven van de toerist die vooral komt om te winkelen. Die gaat naar een plaats waar nog wel iets authentieks terug te vinden is. Het resultaat is een gemeente die met wegvallende inkomsten zit en die zich vaak vertwijfeld afvraagt wat het nu uiteindelijk allemaal is misgegaan.


Sleutelwoorden

stad(14) ding(15) klopt(16) verdwijnt(18) folder(20) winkelketens(21) aparte(25) gemeente(31) oude(40) inkomsten(41) logisch(44) winkels(50) passen(54) resultaat(56) leuke(57) feit(89) meeste(162) nooit(165) vooral(251) reclame(316) reclame:316;vooral:251;nooit:165;meeste:162;feit:89;leuke:57;resultaat:56;passen:54;winkels:50;logisch:44;inkomsten:41;oude:40;gemeente:31;aparte:25;winkelketens:21;folder:20;verdwijnt:18;klopt:16;ding:15;stad:14
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij